O prefabrykacji

STOSOWANIE PREFABRYKACJI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
DACHOWEJ OBNIŻA KOSZTY BUDOWY
 • Prosty system eliminuje konieczność podzlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (można nabyć wiązary do samodzielnego montażu lub zrobi to ich producent).
 • Duże oszczędności przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych) przez co można wyeliminować kosztowny strop betonowy.
 • Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odciąża" konstrukcję i pozwala zaoszczędzić dodatkowo poprzez zastosowanie lżejszych ścian i fundamentów.
 • Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy.
 • Istnieje możliwość budowy dachu w zimie a poprzez to wydłużenia sezonu budowlanego.
 • Współpraca zakładu z projektantem na etapie projektowania może obniżyć koszty projektu gdyż konstruktor określa na rysunkach tylko geometrię obrysu wiązara i warunki obciążeniowe. Obliczenia statyczne, dokumentację techniczną i produkcyjną wykonuje już zakład wiązarów.
 • Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i  w końcowym  rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp).
 • Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakładowi prefabrykacji zaoferować niższą cenę.
 • Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem.
 • Możliwość tworzenia znacznych rozpiętości dźwigarów (do 30m przy elementach prostych i do 40m w elementach łukowych), przez co lite drewno zastępuje znacznie droższe materiały jak stal, żelazobeton czy drewno klejone.
SYSTEM PREFABRYKACJI GWARANTUJE JAKOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH
 • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku.
 • System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję wykonania.
 • Prefabrykowane wiązary charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami).
 • Większe możliwości uzyskania równej płaszczyzny dachu ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładne wykonanie (system jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy).
 • Układanie wiązara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokładne i mocne połączenia oraz powtarzalność wymiarów.
SYSTEM PREFABRYKACJI TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
 • Konstrukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych. Zakładają one znaczny margines bezpieczeństwa dla wytrzymałości tarcicy i płytek.
 • Proces technologiczny wymusza stosowanie wysokiej jakości tarcicy (jest stosowane wyłącznie drewno o właściwej wilgotności. Nie ma ryzyka często  spotykanego pękania płyt kartonowo-gipsowych wywołanego wysychaniem mokrego drewna).
 • Program generuje dokumentację technologiczną, stąd też eliminuje się ryzyko błędu ludzkiego w przygotowaniu produkcji oraz zmniejsza ryzyko pomyłki pracowników produkcyjnych
strona główna  |  o nas  |  technologia  |  o prefabrykacji  |  oferta  |  galeria  |  linki  |  kontakt
.:: Copyrights 2006-2010 Wiązary Lewandowski::.